(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn

Scan tài liệu: Thư viện cung cấp máy scan (Phòng máy tính 1) để độc giả tự scan theo nhu cầu.

Hướng dẫn sử dụng máy Scan (độc giả chú ý tuân thủ theo Luật sở hữu trí tuệ) - xem hướng dẫn