(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 


 

ENAGO là nhà cung cấp các dịch vụ hiệu đính học thuật và khoa học dành cho cho cộng đồng nghiên cứu, trong việc: kiểm tra ngôn ngữ, chỉnh sửa bản thảo hoặc chỉnh sửa hoàn chỉnh các bài báo. nhằm giúp cho các tác giả có dự định xuất bản trong các tạp chí quốc tế.

  •  Bảng giá dịch vụ của ENAGO với 3 cấp độ:
Dịch vụ Kiểm tra ngôn ngữ Biên tập Chỉnh sửa nội dung
Giá (Trên mỗi từ) 0.035 $ 0.055 $ 0.075 $

Mỗi bài báo trung bình khoảng 4.000 từ, giá dịch vụ là $140, $220 và $300. Đây là mức giá ưu đãi dành cho các đối tượng thuộc ĐHQG-HCM.

Thông tin chi tiết về các dịch vụ Kiểm tra ngôn ngữ, Biên tập, Chỉnh sửa nội dung.