(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

Bãi giữ xe Thư viện Trung tâm sử dụng chung với bãi giữ xe của ĐHQG TP.HCM, cách Thư viện Trung tâm 70m