(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn

 Cơ sở dữ liệu trực tuyến - Bao gồm tất cả các cơ sở dữ liệu trong và ngoài nước

Đăng ký tài khoản truy cập CSDL trực tuyến

Cơ sở dữ liệu trực tuyến

ACS (American Chemical Society)

acspubli

CSDL gồm sách, tạp chí chuyên ngành hóa học của Hội Hóa học Hoa Kỳ.

Phạm vị truy cập: 48 tạp chí từ năm 1996-2019; 87 sách điện tử.

ASME (American Society Of Mechanical Engineers)

CSDL gồm bài báo, kỷ yếu chuyên ngành kỹ thuật cơ khí của Hiệp hội Cơ khí Hoa Kỳ

Phạm vi truy cập: 29 tạp chí; 30.000+ bài báo; 30.000+ kỷ yếu

Bộ sưu tập số toàn văn: Sách-Bài giảng-Luận án

noisinhlib

Bộ sưu tập số toàn văn: Sách/ Bài giảng/ Luận án tất cả các chủ đề.

Cơ sở dữ liệu thống kê Vietdata

Vietdata là CSDL vĩ mô của Việt Nam bao gồm tất cả số liệu thống kê về kinh tế - xã hội của quốc gia cũng như các tỉnh, thành phố cả nước. Đây là kho số liệu hoàn thiện và đầy đủ nhất, bao gồm nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế.

IEEE Xplore Digital Library

IEEExplorer

CSDL gồm sách, tạp chí về lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, điện tử và các vấn đề liên quan của Viện các Kỹ sư Điện và Điện tử Hoa Kỳ.

  • Phạm vi truy cập:

    • IEEE-Wiley ebooks library: 35 Sách điện tử chuyên ngành Khoa học, Kỹ thuật, Điện tử và các chủ đề liên quan Thời hạn sử dụng: Vĩnh viễn.
    • Bell Labs technical Journal: bao gồm các bài báo toàn văn được xuất bản từ năm 1922 đến nay
    • IEEE All-Society Periodicals Package (ASPP): Tạp chí IEEE được xuất bản trong  từ 2010 đến nay.
IG PUBLISHING

igpublising

CSDL gồm sách điện tử về khoa học xã hội và nhân văn, luật, y học, nghiên cứu châu Á, quản trị kinh doanh của Nhà xuất bản IG.

Phạm vi truy cập: 4.600+ sách điện tử từ năm 1899

IOP Science Journals

csdliop

CSDL tạp chí chuyên ngành vật lý của Viện Vật lý Anh.

Phạm vi truy cập: 74 tạp chí từ năm 1874 đến 2019

JL (John Libbey Eurotext)

csdljl

CSDL tạp chí thuộc lĩnh vực y học và các vấn đề liên quan của Nhà xuất bản John Libbey Eurotext.

Phạm vi truy cập: 27 tạp chí.

MathSciNet

mathscinet

CSDL cung cấp công cụ tra cứu, điểm báo, tóm tắt thư mục về lĩnh vực toán học của Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ.  

MIT OpenCourseWare

mitocw

Học liệu mở gồm bài giảng, lịch học, danh mục tài liệu tham khảo, bài tập về nhà, bài thi, bài thí nghiệm về kinh doanh, cơ khí, y học, khoa học xã hội,…của Viện Công nghệ Massachusetts, Hoa kỳ.

Nature

Tạp chí khoa học được trích dẫn nhiều trên thế giới về các lĩnh vực khoa học, công nghệ của Nhà  xuất bản SpringerNature.

Phạm vi truy cập: Từ năm 2013 đến 2019.

OECD iLibrary

oecd

CSDL gồm sách, tạp chí, công trình nghiên cứu, báo cáo và số liệu xác suất thống kê về lĩnh vực kinh tế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế thế giới.

Phạm vi truy cập: Từ số xuất bản đầu tiên đến năm 2014

Oxford Scholarship Online

CSDL Sách điện tử Oxford - Nhà xuất bản: Oxford University Press ; Số lượng: 32 Sách điện tử ; Thời hạn sử dụng: Vĩnh viễn

ProQuest Central

proquest

CSDL gồm sách, tạp chí, luận văn, luận án, báo cáo thống kê, tài liệu hội nghị thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của Nhà xuất bản ProQuest.

Phạm vi truy cập: Từ năm 1905 đến 2019

Sachweb.vn (Ebook tiếng Việt)

sachweb

CSDL Ebook tiếng Việt của nhà xuất bản Tổng hợp TP. HCM bao gồm sách giáo khoa, giáo trình, từ điển thuộc tất cả các lĩnh vực. Lưu ý: Độc giả chỉ xem và đọc sách trực tuyến, không tải được file toàn văn về máy tính.

ScienceDirect

scienceDirect

CSDL gồm sách, tạp chí đa ngành, đặc biệt về các lĩnh vực khoa học, y học và công nghệ của Nhà xuất bản Elsevier.

Phạm vi truy cập: Tạp chí từ năm 2007 đến 2019; 284 sách điện tử

Springer Open

springeropen

 

 

CSDL gồm tạp chí toàn văn về kỹ thuật y sinh và hóa học của Nhà xuất bản SpringerNature.

 

SpringerLink

springerlink

CSDL gồm sách, tạp chí về lĩnh vực khoa học, công nghệ, tự nhiên, xã hội và y học của Nhà xuất bản SpringerNature.

Phạm vi truy cập: Tạp chí từ năm 1997 đến 2019; sách từ năm 2005 đến 2016.

Tài liệu Khoa học & Công nghệ của Cục KH&CN Quốc gia Việt Nam

nasati

Cơ sở dữ liệu công bố Khoa học & Công nghệ Việt Nam của Cục KH&CN Quốc gia Việt Nam.

Tạp chí khoa học trong nước

tcvn

Toàn văn 13 tạp chí khoa học trong nước từ năm 2007 đến nay. Chủ đề: Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế, Xã hội & Nhân văn.