(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

E-MAIL

ĐIỆN THOẠI

BAN GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Thục

Giám đốc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(028)3724 2181 ext. 2115

Đỗ Hoàng Triều

P. Giám đốc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(028)3724 2181 ext. 2116

Huỳnh Thị Mỹ Phương

P. Giám đốc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(028) 3724 2181 ext. 2915

Nguyễn Hồng Sinh

P. Giám đốc kiêm nhiệm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(028)3724 2181 ext. 2117

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Trịnh Nguyễn Thanh Thùy

Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(028)3724 2181 ext. 2311

Nguyễn Thị Tố Quyên

Phó trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(028)3724 2181 ext. 2312

Ngô Thị Bé Sáu

Phó trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(028)3724 2181 ext. 2311

PHÒNG NGHIỆP VỤ

Huỳnh Thị Mỹ Phương

Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(028)3724 2181 ext. 2915

Võ Thị Kim Yến

Phó trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(028) 3724 2181 ext. 2915

PHÒNG PHỤC VỤ ĐỘC GIẢ

Hoàng Thị Hồng Nhung

Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(028)3724 2181 ext. 2935

Ninh Thị Kim Duyên

Phó trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(028)3724 2181 ext. 2935

PHÒNG TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

Đỗ Hoàng Triều

Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(028) 3724 2181 ext. 2116

THƯ VIỆN KÝ TÚC XÁ B

Lê Thị Huyền Trân

Phụ trách

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(028)3724 2181 ext. 2936