(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn           hotline0396831160 

The Library uses Dewey (DDC) Classification Scheme to organise various collections and materials. The scheme devides subjects into 10 very broad categories:

 • 000 Computer Science, Knowledge and Systems
 • 100 Phylosophy and Psychology
 • 200 Religion
 • 300 Social Sciences
 • 400 Language
 • 500 Science
 • 600 Technology
 • 700 Arts and Recreation
 • 800 Literature
 • 900 History and Geography

Mỗi một tài liệu, căn cứ trên nội dung, được định cho một chỉ số phân loại, kết hợp với ký hiệu tên tác giả hoặc tên tài liệu và năm xuất bản của tài liệu để làm dấu hiệu xếp giá trong kho. Dấu hiệu đó gọi là Mã xếp giá của tài liệu.

Tài liệu được chia và xếp vào các dãy giá từ mục 000 đến 900, tài liệu có chỉ số phân loại nhỏ xếp trước, tài liệu có chỉ số phân loại lớn xếp sau.

Trong từng giá tài liệu được xếp theo từng ngăn, theo trật từ trên xuống dưới và từ trái qua phải.

 • Tài liệu có cùng Mã xếp giá, căn cứ tiếp theo để sắp xếp tài liệu là trật tự Alphabet ký hiệu tên tác giả hoặc tên tài liệu.
 • Tài liệu có cùng Mã xếp giá và tên tác giả hoặc tên tài liệu, căn cứ tiếp theo để sắp xếp là năm xuất bản của tài liệu đó.

Độc giả có thể tìm tài liệu theo hai cách sau:

Cách 1: Độc giả tra cứu tài liệu trên Mục lục trực tuyến, chọn tài liệu cần tìm, ghi lại số Mã xếp giá, sau đó lên kệ chọn tài liệu. 

Ví dụ: Quyển sách có nhan đề “Cuốn theo chiều gió″, Mã xếp giá: 813.083 M6237M, Vị trí:  Thư viện Trung tâm Bộ sưu tập chung (Tầng 3). Như vậy: Quyển sách này nằm ở tầng 3 -> kệ sách 813 -> Lấy quyển có Mã xếp giá: 813.083 M6237M

Cách 2: Độc giả lên trực tiếp kho tài liệu để chọn sách theo sơ đồ phân bố kệ sách. Cách này có nhược điểm là không hệ thống được thư viện có bao nhiêu tài liệu theo chủ đề độc giả cần, sẽ không biết chính xác nhan đề độc giả cần có hay không có tại thư viện nếu như quyển sách có độc giả khác mượn về nhà.

Lời khuyên dành cho độc giả: nên tra cứu bằng Mục lục trực tuyến trước khi chọn tài liệu trên kệ. 

Vị trí các kho tài liệu: 

Kho

Vị trí

Ghi chú

General Collection (1st Floor)

Tầng 1

General Collection (2nd Floor)

Tầng 2

General Collection (3rd Floor)

Tầng 3

General Collection (KTX)

TVTT chi nhánh KTX B

Reference Collection

Tầng 1

Dissertations-Theses Collection

Tầng 1

VNU-HCM Collection

Tầng 1

Periodicals Collection

Tầng 1

Audio-Visual Collection

Tầng 1

Liên hệ cán bộ để mượn băng đĩa

Depository Collection

Tầng 2

Liên hệ cán bộ để mượn tài liệu

Map Collection

Tầng 2

 

 

 

 

Đăng ký làm thẻ thư viện

Đăng ký tài khoản truy cập CSDL trực tuyến

Hướng dẫn quy tắc sắp xếp và cách tìm tài liệu trong kho mở

Hướng dẫn tìm băng đĩa

Hướng dẫn Tra cứu Mục lục trực tuyến, gia hạn & đặt trước tài liệu

Hướng dẫn sử dụng phòng học nhóm

Hướng dẫn in ấn, sao chụp tài liệu

Hướng dẫn truy cập Internet

Hướng dẫn sử dụng các thư viện trong hệ thống thư viện ĐHQG-HCM