(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

Ngày 15/11/2022, Thư viện Trung tâm (TVTT) đã phối hợp với Khoa Y, ĐHQG-HCM tổ chức buổi tập huấn kỹ năng thông tin cho cán bộ, giảng viên Khoa Y.

Buổi tập huấn nhằm hỗ trợ cán bộ, giảng viên Khoa Y, ĐHQG-HCM  tiếp cận và khai thác các dịch vụ và nguồn tài nguyên của Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM  để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy. Nôi dung buổi tập huấn gồm các nội dung sau:

  • Giới thiệu tổng quan về Thư viện Trung tâm và Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM
  • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng các tiện ích thẻ thư viện điện tử qua ứng dụng VNUHCM Libraries
  • Hướng dẫn cách tìm kiếm và khai thác tài liệu bản in, tài liệu điện tử về ngành Y
  • Hướng dẫn sử dụng cổng tra cứu tập trung để tìm kiếm tất cả tài liệu (bản in, tài liệu điện tử) của 09 thư viện trong HTTV ĐHQG-HCM.

Buổi tập huấn với sự tham gia của hơn 70 cán bộ, giảng viên Khoa Y với  hình thức trực tiếp và trực tuyến. Kết thúc buổi tập huấn, TVTT đã thực hiện khảo sát về chất lượng buổi tập huấn, thu thập những ý kiến đóng góp để cải thiện chất lượng cho các buổi tập huấn tiếp theo.

h1h2h3h4

Tin, ảnh: Huyền Trân, Nam Long

Nhóm Truyền thông.