(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

 

Chiều ngày 8/10, Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM (TVTT) trân trọng đón tiếp Đoàn chuyên gia đánh giá đến từ Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, ĐHQG-HN.

Buổi tham quan nhằm hỗ trợ công tác đánh giá chất lượng giáo dục chu kỳ 2 giai đoạn 2017-2021 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Tiếp đón đoàn đánh giá, có sự tham dự của bà Huỳnh Thị Mỹ Phương - Giám đốc TVTT và các cán bộ chuyên môn.

Trong buổi tham quan, TVTT trình bày và giải đáp những vấn đề trong hoạt động chuyên môn và quản lý thư viện như sau:

- Giới thiệu Thư viện Trung tâm và Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM

- Giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin HTTV ĐHQG-HCM

- Các dịch vụ của thư viện

- Cách truy cập & khai thác các cơ sở dữ liệu điện tử.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong thư viện

- Đội ngũ cán bộ thư viện

- Mối liên kết giữa các thư viện trong hệ thống và quan hệ hợp tác của TVTT với các thư viện trong nước và thư viện ngoài nước.

Đoàn đã trải nghiệm các thiết bị tại thư viện: máy trả sách 24/7, máy mượn trả sách tự động, truy cập và khai thác cơ sở dữ liệu điện tử. Tham quan kho sách và các không gian đọc sách, tiện ích của các phòng học nhóm.

 h1

h2

h3

h4

h5

 

Tin, ảnh: Lệ Hoa, Nam Long

Nhóm Truyền thông