(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

Sáng ngày 20/9, Thư viện Trung tâm (TVTT) hân hạnh đón tiếp đoàn tham quan là các chuyên viên Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng đến tham quan và học hỏi kinh nghiệm trong việc tổ chức và quản lý thư viện.

TVTT đã chia sẻ những thông tin trong hoạt động chuyên môn và quản lý thư viện như sau:

- Tổng quan về TVTT và Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM (HTTV);

- Các phần mềm quản lý và ứng dụng trong thư viện;

- Công tác xử lý kỹ thuật tài liệu;

- Cách tìm kiếm và sử dụng nguồn tài liệu bản in/ điện tử của TVTT và HTTV.

Đoàn tham quan đã tích cực trao đổi, đưa ra nhiều câu hỏi về các vấn đề chuyên môn cũng như chia sẻ những khó khăn trong việc tổ chức và quản lý Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng. Buổi tham quan được khép lại trong bầu không khí cơi mở, học hỏi và gắn kết chia sẻ giữa hai đơn vị.

hinh chon