(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

notification

Thư viện Trung tâm và Thư viện Trung tâm Chi nhánh KTX B thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022 như sau:

  • Ngưng phục vụ từ ngày: 01/9/2022 (Thứ Năm)
  • Mở cửa phục vụ lại ngày: 05/9/2022 (Thứ Hai)

Chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ.