(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

  scopusworkshop1

Nhằm hỗ trợ quý Thầy/Cô, cán bộ, học viên sau đại học, sinh viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu Scopus, phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập, Thư viện Trung tâm (TVTT) cùng Ban Khoa học và Công nghệ phối hợp với Nhà xuất bản Elsevier tổ chức Hội thảo "Kỹ năng khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu Scopus". Thông tin chi tiết như sau:

  1. Thời gian: 9h00 – 11h00, ngày 24/6/2022 (thứ Sáu).
  2. Hình thức: Trực tuyến.
  3. Đường dẫn đăng ký tham dự hội thảo: https://bit.ly/3FZddCG
  4. Nội dung chương trình:
  • Đọc hiểu các chỉ số trong nghiên cứu;
  • Xác định các tài liệu được chỉ mục Scopus;
  • Các chỉ số đánh giá bài báo và tạp chí;
  • Xác định thông tin tác giả và cá chỉ số đo lường.
  1. Diễn giả:
 scopusworkshop2

Alexander van Servellen

Senior Consultant, Research Intelligence, Elsevier

Làm việc cho Elsevier từ năm 2003 tại trụ sở ở Singapore, hiện là cố vấn cao cấp, Alexander giúp các nhà nghiên cứu tại trường đại học và các cơ quan chính phủ, thư viện, nhà quản lý nghiên cứu và các giám đốc điều hành các phương án phân tích thông tin để đánh giá và hoạch định chiến lược - quy trình làm việc. Ngoài ra, ông cùng nhóm của mình đã đã phát triển và đưa ra các khả năng phân tích nghiên cứu tại Elsevier, hiện được sử dụng trong SciVal và Dịch vụ phân tích.

 scopusworkshop3

Nicholas Pak
Senior Customer Consultant, Elsevier Research Solutions

Là Chuyên gia Tư vấn Khách hàng Cấp cao tại trụ sở của Elsevier ở Singapore, chịu trách nhiệm phát triển và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong cộng đồng Học thuật và Chính phủ ở Đông Nam Á. Nicholas là nhà thuyết trình được Elsevier STMJ công nhận với hơn 500 hội thảo trên khắp Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Brunei.

 

Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM trân trọng kính mời Quý đại biểu dành thời gian tham dự Hội thảo.

Trân trọng.