(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

notification

Thư viện Trung tâm và Thư viện Trung tâm KTX B sẽ ngưng phục vụ độc giả vào Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) từ ngày 30/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022.

Chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ.