(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

 bullet5     Sáng ngày 20/1/2021,Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM (TVTT) đã tổ chức Hội nghị Viên chức-Người người lao động năm 2020.
Tham dự Hội nghị, về phía Công đoàn ĐHQG-HCM có sự tham dự của đồng chí Trần Anh Cường - Phó Chủ tịch Công Đoàn ĐHQG-HCM; Về phía TVTT có sự tham dự của bà Huỳnh Thị Mỹ Phương - Giám đốc TVTT, bà Hoàng Thị Thục - Chủ tịch Hội đồng TVTT, bà Lê Thị Huyền Trân - Chủ tịch Công đoàn cơ sở TVTT cùng toàn thể viên chức, người lao động của TVTT.

     Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công khai tài chính năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2020.

     Trong năm 2020, toàn thể viên chức, người lao động của TVTT đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết năm 2020. Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát huy tinh thần dân chủ tích cực đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn bản của hội nghị trên tinh thần xây dựng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, đời sống tinh thần cho viên chức người lao động.

     Tại Hội nghị,đồng chí Trần Anh Cường đã đánh giá rất cao những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của tập thể TVTT đặc biệt trong bối cảnh cả nước chung tay phòng chóng COVID 19. TVTT không những đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình mà còn đóng vai trò đầu mối, nòng cốt điều phối các hoạt động kết nối chung trong toàn hệ thống thư viện ĐHQG-HCM, khẳng định uy tín vượt bậc của TVTT đối với HTTV và ĐHQG-HCM. Đồng chí Trần Anh Cường cũng lưu ý Thư viện định hướng thêm các phương án tiếp cận đón đầu với các chủ trương mới nhằm chuẩn bị sẵn sàn để phát triển cho các năm tiếp theo phù hợp với bối cảnh thành phố Thủ Đức được thành lập.

     Hội nghị cũng đã tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học vừa qua, cụ thể trong năm học 2019-2020, TVTT được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cấp ĐHQG-HCM, bằng khen “ Tập thể TVTT đã hoàn thành xuất sắc từ năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020” của Giám đốc ĐHQG-HCM, công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 6 đồng chí.

      Cuối cùng Hội nghị đã tán thành và thông qua Nghị quyết, Hội nghị Viên chức - Người người lao động TVTT năm 2020 đã kết thúc tốt đẹp.

h1

 

h2

 

h3

 

h4

 

h5

 

h6

 

h7

 

h8

 

h9

 

h10