(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý độc giả đồng thời thúc đẩy sử dụng các dịch vụ của Thư viện Trung tâm (TVTT) một cách rộng rãi hơn, phục vụ việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu, kể từ ngày 03/10/2016, TVTT điều chỉnh chính sách đối với dịch vụ cấp tài khoản truy cập tài liệu điện tử như sau:

  • Tất cả sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và học viên các chương trình đào tạo khác trong ĐHQG-HCM có nhu cầu được cấp tài khoản truy cập nguồn tài liệu điện tử có tại TVTT cần phải đăng ký độc giả TVTT.
  • Sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã được cấp tài khoản truy cập nếu chưa đăng ký độc giả, xin vui lòng đăng ký độc giả; nếu thời hạn đăng ký đã hết, xin vui lòng gia hạn để duy trì dịch vụ.

Các thông tin đăng ký và lệ phí xin vui lòng tham khảo tại http://www.vnulib.edu.vn/?page_id=4130

Trân trọng.