(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 


changepass

Thư viên Trung tâm đang nâng cấp hệ thống, nên có một số trường hợp lỗi xảy ra. Nếu độc giả không đăng nhập được các Cơ sở dữ liệu do quên hoặc cần thay đổi mật khẩu đăng nhập xin vui lòng xem link hướng dẫn bên dưới  hoặc liên hệ cán bộ thư viện để được hỗ trợ.

.