(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

Hiện nay Thư viện Trung tâm được truy cập và sử dụng các Tạp chí điện tử IOP Science Journals, Bộ sưu tập Sách điện tử IG Publishing và Cơ sở dữ liệu IEEE CS. Đây là các CSDL có uy tín về các lĩnh vực sau:

  • Tạp chí điện tử IOP Science Journals: Vật lý, Toán học, Hóa học  (74 tạp chí điện tử) từ năm 1874 đến nay.
  • Sách điện tử IG Publishing: Khoa học Kỹ thuật, Khoa học xã hội (50,000 + sách điện tử) từ năm 1800-2010.
  • Cơ sở dữ liệu điện tử IEEE CS: Khoa học máy tính & Khoa học công nghệ (43 tạp chí + 6,500 dữ liệu media) từ năm 1995 đến nay.
  • Khóa học tiếng Anh online – Knowledge Transmission

 

 

Mọi chi tiết hoặc cần hỗ trợ, liên hệ:

  • Bàn Thông tin (Tầng 1 Thư viện Trung tâm)
  • Điện thoại: (84-8) 37242181, máy nhánh 2935 (gặp cô Duyên hoặc cô Nhung)
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
  • Facebook: https://www.facebook.com/CentralLibraryVNU