(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

Hiện nay Thư viện Trung tâm đã mở truy cập và phục vụ lại CSDL ScienceDirect.

Đây là CSDL toàn văn các tạp chí khoa học với các chủ đề thế mạnh về lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, y học, xã hội và nhân văn từ năm 2007 đến nay.
Trân trọng thông báo đến quý Thầy/Cô, các Anh/Chị học viên sau đại học, cán bộ và sinh viên biết để truy cập và sử dụng.

 

Mọi chi tiết hoặc cần hỗ trợ, liên hệ:

  • Bàn Thông tin (Tầng 1 Thư viện Trung tâm)
  • Điện thoại: (84-8) 37242181, máy nhánh 2935 (gặp cô Duyên hoặc cô Nhung)
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
  • Facebook: https://www.facebook.com/CentralLibraryVNU