(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

THÔNG TIN LIÊN HỆ

GHI CHÚ

I. Nhóm chuyên trách cho mảng bổ sung tài liệu

1

Trần Thị Hồng Xiêm

GĐ. Thư viện Trường ĐH Kinh tế-Luật

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng nhóm

2 Đặng Thành Lâm Phó GĐ Thư viện Trường ĐH Bách Khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
3 Lê Hoàng Tuấn Phó GĐ Thư viện Trường ĐH Bách Khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
4 Lư Vũ Hồng Nhung Thư viện Trường ĐH Khoa học Tự nhiên    
5 Nguyễn Thị Thúy Phó GĐ Thư viện Trường ĐHKHXH&NV This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
6 Huỳnh Thị Mỹ Phương GĐ, Thư viện Trung tâm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
7 Nguyễn Phan Thị Thắng Trang Phó Trưởng Thư viện Trường ĐH Quốc tế This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
8 Dương Thị Thanh Vị Thư viện Trường ĐH An Giang    
9 Lưu Đức Trần Minh Thanh Trúc Thư viện Trường ĐH An Giang    
10 Lê Văn Ngọc Thư viện ĐHCNTT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

II. Nhóm chuyên trách cho công tác phục vụ độc giả chung trong toàn hệ thống

1 Dương Thúy Hương GĐ. Thư viện Trường ĐH Khoa học Tự nhiên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Trưởng nhóm
2 Bùi Thị Kiều Phương Thư viện Trường ĐH Khoa học Tự nhiên    
3 Cấn Thị Thùy Thư viện Trường ĐH Khoa học Tự nhiên    
4 Nguyễn Thị Lan Sa Thư viện Trường ĐH Công nghệ Thông tin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
5 Lê Thị Huyền Trân Trưởng Thư viện chi nhánh KTX B, Thư viện Trung tâm    
6 Trần Huệ Vân Thư viện Trường ĐHKHXH&NV    
7 Phạm Thị Liên Thư viện Trường ĐHKHXH&NV This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
8 Nguyễn Thị Huệ Thư viện Trường ĐH Kinh tế-Luật This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
9 Ngô Ngọc Hồ Thư viện Trường ĐH Quốc tế This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
10 Nguyễn Thị Hồng Loan Thư viện Trường ĐH An Giang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
11 Đỗ Thị Bé Tư Thư viện Trường ĐH An Giang    
12 Trương Ngọc Mai Anh Thư viện Trường ĐH An Giang    
13 Vũ Thị Bích Phượng Thư viện Trường ĐH Bách Khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
14 Trần Thị Bích Thuận Thư viện Trường ĐH Bách Khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

III. Nhóm chuyên trách cho công tác biên mục

1  Võ Thị Kim Yến Trưởng P. Nghiệp vụ, Thư viện Trung tâm  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Trưởng nhóm
2  Nguyễn Thị Diệu Trinh  Thư viện Trường ĐH Bách Khoa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
3  Lê Thị Tuyền  Thư viện Trường ĐH Bách Khoa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
4  Trần Thị Thanh Mai  Thư viện Trường ĐH Khoa học Tự nhiên  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
5  Sử Lân Kim Long  Thư viện Trường ĐH Khoa học Tự nhiên    
6  Lê Mai Diệu Yến  Thư viện Trường ĐH Kinh tế-Luật  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
7  Nguyễn Thị Hương  Thư viện Trường ĐHKHXH&NV  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
8  Nguyễn Thị Kim Bình  Thư viện Trường ĐH Quốc tế  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
9  Nguyễn Thị Thanh Trà  Thư viện Viện Môi trường & Tài nguyên  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
10  Đinh Thị Bích Ngọc  Thư viện Trường ĐH An Giang    
11  Nguyễn Hoàng Mai  Thư viện Trường ĐH An Giang    
 12  Phan Trường Nhất  Thư viện ĐHCNTT  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
IV. Nhóm chuyên trách về công nghệ
 1  Đỗ Hoàng Triều  Phó GĐ Thư viện Trung tâm  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Trưởng nhóm
 2  Đỗ Chánh Trung  Trưởng phòng TLĐT Thư viện Trung tâm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 3  Lê Hoàng Lâm  Thư viện ĐH CNTT  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 4  Vũ Nguyên Anh  Phó GĐ Thư viện KHXH&NV  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 5  Lương Minh Hòa  Thư viện Trường ĐH Khoa học Tự nhiên  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 6  Hoàng Ngọc Túy  Thư viện Trường ĐH Kinh tế-Luật  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 7  Võ Bá Toàn  Thư viện Trường ĐH Quốc tế    
 8  Ngô Thị Kim Duyên  GĐ Thư viện Trường ĐH An Giang  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 9  Võ Thanh Phi  Thư viện Trường ĐH An Giang    
10  Lê Trường Giang  Thư viện Trường ĐH An Giang    
11  Đặng Thành Lâm  Phó GĐ Thư viện Trường ĐH Bách Khoa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
12  Lê Hoàng Tuấn  Phó GĐ Thư viện Trường ĐH Bách Khoa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

 


 CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

 

   Giới thiệu chung về hệ thống thư viện

   Các thư viện trong hệ thống

   Danh sách các nhóm chuyên trách

   Chính sách phục vụ chung

   Chính sách mượn liên thư viện