(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

Hỗ trợ độc giả phát triển kỹ năng tìm và đánh giá thông tin phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu lâu dài của bản thân, TVTT tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng thông tin từ cơ bản đến nâng cao theo yêu cầu của độc giả.

Kỹ năng thông tin cơ bản

 

Lớp tập huấn

Nội dung

Thời gian/Địa điểm

Lớp tập huấn sử dụng thư viện

(30 phút)

Giới thiệu các nguồn tài nguyên, dịch vụ của TVTT và HTTV ĐHQG-HCM.

Hướng dẫn tra cứu Mục lục trực tuyến (OPAC), sử dụng tài khoản cá nhân, gia hạn, đặt trước tài liệu, đăng ký phòng học nhóm, hội trường,...

Liên hệ TVTT hoặc TVTT chi nhánh KTX B hoặc cập nhật trên Facebook.

Tour giới thiệu thư viện

(15 phút)

Độc giả tham quan TVTT

Cán bộ thư viện giới thiệu các dịch vụ 

Một số thông tin lưu ý, hỗ trợ độc giả.

Bài kiểm tra trực tuyến

(15 phút)

 Dành cho độc giả không tham gia lớp hoặc tour tập huấn sử dụng thư viện

- Bài kiểm tra trực tuyến

- Tài liệu tham khảo:

Sổ tay hướng dẫn sử dụng thư viện

 

Kỹ năng thông tin nâng cao

 

Lớp tập huấn

Nội dung

Thời gian/Địa điểm

Khám phá Google (45 phút)

  • Bạn biết gì về Google?
  • Các thủ thuật tìm kiếm thông tin trên Google.

- Đối tượng tham dự: Tất cả độc giả

- Hướng dẫn theo lớp/nhóm: Số lượng: 15 – 20 độc giả/ lớp.  

- Đăng kí lớp học:

Tìm tin hiệu quả trên Internet (45 phút)

  • Các bước cơ bản trong việc tìm kiếm thông tin trên Internet.
  • Các kỹ thuật tra cứu thông tin bằng các công cụ điện tử.
  • Cách đánh giá chất lượng nguồn thông tin.

Tra cứu cơ sở dữ liệu trực tuyến (45 phút)

  • Cách sử dụng, tìm kiếm thông tin trong cổng tra cứu tập trung (EDS) của HTTV và các CSDL do TVTT mua quyền truy cập (CSDL Proquest, ScienceDirect…)

Các công cụ tiện ích (45 phút)

  • Cách sử dụng công cụ tiện ích để tìm kiếm, quản lí tài liệu.