(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn
logo bneuf.a208db50
BNEUF là thư viện số do tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) xây dựng và phát triển từ năm 2017, cung cấp hơn 11 triệu đơn vị tài liệu khoa học và giáo dục trực tuyến như: sách chuyên khảo, bài báo khoa học, giáo trình trực tuyến, …thuộc mọi lĩnh vực khoa học bằng nhiều ngôn ngữ (Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hoa,…)
Ngoài ra, BNEUF còn cung cấp danh bạ với trên hàng chục nghìn chuyên gia của trên 900 trường đại học và tổ chức khoa học giáo dục thành viên AUF. Riêng đối với Việt Nam, có 295 chuyên gia từ 15 trường đang tham gia vào hệ thống này.
 
 
• Đăng nhập:
 
o Danh mục chuyên gia: https://bneuf.auf.org/#!/expert
 
• Thời hạn truy cập: Không thời hạn.
 
Mọi thông tin thêm, vui lòng liên hệ: 
- Phòng Tham khảo, Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM
- Điện thoại: (028) 37242181-2935 – Gặp C.Duyên
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.