(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn

notification

Thư viện Trung tâm (TVTT) và Thư viện Trung tâm Chi nhánh KTX B thông báo đến độc giả lịch tạm ngưng phục vụ như sau:

>> Từ ngày 01/8/2020 đến 04/9/2020: Ngưng phục vụ để thực hiện công tác nghiệp vụ chuyên môn, kiểm kê kho sách định kỳ hàng năm.

>> Mở cửa phục vụ lại từ ngày 05/9/2020.

 

Chú ý:


- TVTT sẽ bắt đầu nhận trả sách từ 05/9/2020.
- TVTT vẫn phục vụ truy cập tài liệu trực tuyến (các CSDL, Mục lục trực tuyến) và hỗ trợ độc giả từ xa qua điện thoại, email và facebook.
- Kể từ ngày 20/7/2020, mỗi độc giả sẽ được mượn tối đa 05 quyển sách và giữ sách để đọc trong khoảng thời gian Thư viện Trung tâm tạm ngưng phục vụ. Thời hạn trả sách là ngày 14/9/2020, trả sách sau thời hạn trên sẽ bị phạt trả trễ hạn như thường lệ; Chính sách này không áp dụng cho sinh viên năm cuối tất cả các trường.


Trân trọng.