(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn


TVTT trân trọng giới thiệu dịch vụ tiện ích ENAGO, đây là dịch vụ đáng tin cậy cho cộng đồng nghiên cứu toàn cầu. Cho đến nay, ENAGO đã:

 • Chỉnh sửa trên 585,000 bản thảo.
 • Chỉnh sửa trên 1100 các lĩnh vực chủ đề.
 • Khách hàng rộng khắp gồm hơn 100.000 tác giả trải rộng trên 125 quốc gia.
 • Tỷ lệ hài lòng chất lượng: 99,55%

ENAGO cung cấp các dịch vụ tiện ích như kiểm tra ngôn ngữ, chỉnh sửa bản thảo hoặc chỉnh sửa hoàn chỉnh các bài báo nhằm giúp cho các tác giả, nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên, nghiên cứu sinh và cán bộ của ĐHQG-HCM có dự định xuất bản trong các tạp chí quốc tế thuộc nhóm SCI/ SSCI có chỉ số đánh giá cao.

 •  Bảng giá dịch vụ của ENAGO với 3 cấp độ:
Dịch vụ Language Check Copy Editing Substantive Editing
Giá (Trên mỗi từ) 0.035 $ 0.055 $ 0.075 $

Mỗi bài báo trung bình khoảng 4.000 từ, giá dịch vụ là $140, $220 và $300. Đây là mức giá ưu đãi dành cho nhà nghiên cứu, cán bộ giảng viên của ĐHQG-HCM.

Thông tin chi tiết về các dịch vụ Language Check, Copy Editing, Substantive Editing.

 • Để sử dụng ENAGO, độc giả có thể lựa chọn dịch vụ tùy theo bài báo của mình và gửi bài dự thảo (manuscript) vào http://www.enago.com/vnuhcm/; ENAGO sẽ trả kết quả trong khoảng từ 2 đến 5 ngày.
 • Thông tin thêm về ENAGO
 • Thông tin hỗ trợ:
  • Điện thoại: 028 37242181, máy nhánh 2935 (gặp cô Duyên)
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng Enago