(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn


Hiện nay Thư viện Trung tâm được truy cập và sử dụng Cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử American Society of Mechanical Engineers (ASME), CSDL cung cấp các bài báo, kỷ yếu, các bộ sưu tập những thiết kế về chủ đề kỹ thuật cơ khí từ những năm 1971.

 

 


Mọi chi tiết hoặc cần hỗ trợ, liên hệ:

  • Bàn Thông tin (Tầng 1 Thư viện Trung tâm)
  • Điện thoại: 028 37242181, máy nhánh 2935 (gặp cô Duyên hoặc cô Nhung)
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Facebook: https://www.facebook.com/CentralLibraryVNU

THƯ VIỆN TRUNG TÂM