(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn


Sincerely inviting teachers and students to join the program to introduce the works "Guardian star" and "Sticking" written by Assoc. Prof. Dr. Nguyen Tan Phat. The event will took place at 8:30 am on 16/03/2018 at the Central Library of VNU-HCM - Ward 6, Linh Trung, Thu Duc, TP. HCM

 

 

 

  • 08:30 - 09:00      - Đón tiếp đại biểu
  • 9:00 - 09:15      - Khai mạc, văn nghệ chào mừng
  • 9:15 - 09:30      - Hướng dẫn cắm hoa tạo điểm nhấn cho không gian đọc sách
  • 9:30 - 10:30      - Giới thiệu tác phẩm và giao lưu cùng tác giả
  • 10:30 - 11:00      - Tác giả ký tặng sách

 

Mọi chi tiết hoặc cần hỗ trợ, liên hệ:

  • Thư viện Trung tâm - ĐHQG Tp.HCM
  • Tel: +84 28 3724 2181 ext. 2311
  • Fax: +84 28 3724 2181
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

THƯ VIỆN TRUNG TÂM